ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů, získaných při provozu internetových stránek na adrese segwaypraha.eu (dále jen „web”)v souladu s čl. 4, bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Car House s.r.o., IČ: 24698211, se sídlem: Praha 9 – Hrdlořezy, Pod Táborem 51/12 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní telefon správce: 725 958 186
 3. Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor – například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu poskytujete za účelem komunikace a případné objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Za účelem přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používá správce soubory Cookies – malé datové soubory, které web ukládá do Vašeho webového prohlížeče během návštěvy. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů Cookies, změňte pravidla pro jejich použití ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. V případě, že zakážete použití Cookies, může být funkčnost e-shopu omezená.
 4. Správce využívá službu Google Analytics k identifikaci uživatele za účelem zaznamenání jeho chování na e-shopu a k měření návštěvnosti.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. b;
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru) dle GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru) dle GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. a) ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby;
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • realizace Vaší objednávky a výkon práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány identifikační údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, email, telefon; případně název společnosti, IČO, DIČ). Poskytnutí těchto údajů je nutným předpokladem pro uzavření smlouvy, jejíž plnění bez těchto údajů není ze strany správce možné.
  • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
 3. Na základě Vašeho výslovného souhlasu dochází na straně správce k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Vaše osobní údaje jsou bezpečně ukládány, shromažďovány, zpracovávány a archivovány také z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
  • zajišťující další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
  • zajišťující marketingové služby;

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce, uvedený v čl. III těchto podmínek;
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečený / šifrovaný přístup na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelné aktualizace systému a pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s našimi pravidly ochrany osobních údajů a že je přijímáte v celém rozsahu.
 2. Správce je oprávněn tato pravidla změnit, novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám ji zašle na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.